УСЛОВИ ЗА КРИСТЕЊЕ

Компанијата Чоколографија ДОО обезбедува услуги преку Интернет преку својата веб-страница www.kutija.mk, кои се состојат од продажба на производи и трговски услуги за посредување при продажба на производи на домашен и странски пазар.

За употреба на веб-страницата www.kutija.mk и услугите на компанијата Чоколографија ДОО, важат овие Општи услови за употреба и сите важечки закони и законски регулативи. Со пристапување и користење на услугите на оваа страница, се смета дека сте запознаени со сите услови и правила, што сте ги прочитале, разбрале и дека ги прифаќате со вашата одлука за купување.

Чоколорафија ДОО го задржува правото да ги менува Условите за користење во секое време, вклучувајќи го и правото да го прекине пристапот до оваа страница без претходна најава. Ако не се согласувате со нашите Услови за употреба или не сте на законска возраст, ве молиме да се воздржите од користење на нашата веб-страница. Ние ја исклучуваме одговорноста за каква било штета нанесена на корисниците или на трети страни како резултат на недостаток на информации за содржината на Условите за користење и нивните измени.

Услови на употреба се применуваат за клиенти чиј престој се наоѓа во Република Македонија. Ние, исто така, испорачуваме услуги и производи надвор од територијата на Република Македонија, но во тој случај мора да се согласите за условите за испорака преку оваа веб-страница или на е-поштенска адреса info@kutija.mk.

Купувачот може да стане секое возрасно и способно лице кое ги прифаќа нашите услови за користење, што се потврдува со нарачка на производи. Договорот во име и на сметка на малолетно или целосно неспособно лице може да го склучат само нивните правни застапници, а делумно способни лица можат да го склучат договорот само со согласност на нивниот правен застапник.
Прифаќањето на условите за користење го потврдува клиентот при нарачка на производи преку оваа веб-продавница.
Сите цени се во денари и вклучуваат ДДВ.

Процесот на купување на производи преку нашата онлајн продавница има 4 фази:

Нарачка,

Плаќање,

Испорака,

Опционално – враќање и откуп на стоки

Снабдувач на стоки и услуги е Чоколографија ДОО. За клиент се смета дека е секое лице кое плаќа за најмалку еден производ и ги доставува своите податоци за испорака на производи. Чоколографија ДОО преку својата онлајн продавница ви овозможува да го купите целиот асортиман на производи прикажани на нашата веб-страница.

Фотографиите прикажани на веб-страницата се само за илустративни цели. Фотографиите, текстовите и другите материјали не смеат да бидат објавени, продадени, јавно или приватно објавени или користени на кој било друг начин без согласност на Чоколографија ДОО. Секое непочитување на условите од претходните ставови на овој член подразбира одговорност и обврска да се плати материјална или нематеријална штета. Компанијата Чоколографија ДОО ги задржува сите авторски права за употреба на фотографии, текст и друг објавен материјал, во однос на позитивните законски регулативи во Република Македонија.

Администраторите на страницата го задржуваат правото да ја менуваат, откажуваат (привремено и трајно) содржината или услугата на страницата без претходно известување. Чоколографија ДОО не е одговорна за содржината што неовластениот корисник може да ја објави на Интернет-страницата, го задржува правото да ја менува, адаптира, модифицира, избрише или отстрани содржината што смета дека е несоодветна, може да ги прекине деловните односи со билокој од нејзините крајни корисници во секое време. Компанијата Чоколографија ДОО го задржува правото веднаш да го прекине правото на пристап на крајниот корисник во случај на однесување на крајниот корисник што го смета за неприфатливо, како и во секој случај на непочитување на Општите услови и правила од страна на крајниот корисник.

Чоколографија ДОО нема да одговара за какви било грешки, неточности или превиди во информациите содржани на оваа веб-страница, како и за какво било одложување или прекин во пренесувањето на информациите до крајниот корисник, за какви било побарувања или загуби кои произлегуваат од нив, вклучително и изгубен профит.

На Корисниците на страницата строго им се забранети:

– објавување, испраќање и размена на содржини што ги кршат постојните македонски и / или меѓународни закони,

– објавување, испраќање и размена на содржини што се навредливи, вулгарни, заканувачки, расистички или шовинистички и штетни на кој било друг начин,

– објавување, испраќање и размена на информации за кои посетителот знае или претпоставува дека се лажни и употребата на кои може да им наштети на другите корисници,

– лажно претставување, односно застапување во име на друго правно или физичко лице,

– објавување, испраќање и размена на содржини заштитени со авторски права,

– објавување, испраќање и размена на несакана содржина на корисниците без нивна согласност или барање или преку измама,

– свесно објавување, испраќање и споделување на содржини кои содржат црви, вируси или слични компјутерски датотеки или програми дизајнирани да го уништат или ограничат работењето на кој било компјутерски софтвер и / или хардвер и телекомуникациска опрема,

– собирање, чување и објавување лични податоци на други посетители и корисници на порталот,

– објавување на рекламни пораки (се смета дека објавувањето на рекламната порака е налог на спонзорирана статија и дека лицето / компанијата што напишала ваква публикација е подготвена да плати за тоа),

– користете ја страницата за рекламирање или извршување на комерцијална, верска, политичка или друга форма на промоција.